Chúa nhật 3 Thường niên năm A (Mt 4,12-23)

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Chúa nhật 3 Thường niên năm A (Mt 4,12-23)

Chúa nhật 3 Thường niên năm A (Mt 4,12-23)

Đức Giê-su đến ở Ca-phác-na-um,
để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a.

Bài đọc 1: Is 8,23b - 9,3

Tại Ga-li-lê vùng đất của dân ngoại, dân đã thấy một ánh sáng huy hoàng.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

8 23b Thời đầu, Chúa đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

91Dân đang lần bước giữa tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng;
đám người sống trong vùng bóng tối,
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

2Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Họ mừng vui trước nhan Ngài
như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.

3Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ,
và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy
như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

 

Đáp ca: Tv 26,1.4.13-14 (Đ. c.1a)

Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

1Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?

Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

4Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

13Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.
14Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào Chúa.

Đ.Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

 

Bài đọc 2: 1 Cr 1,10-13.17

Tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

10 Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. 11 Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. 12 Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: “Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô.” 13 Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao?

17 Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu.

 

Tin mừng: Mt 4,12-23 

12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.

13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!

16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.

19 Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”

20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông.

22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Suy niệm: Ðức Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ. Ngài kêu gọi con người canh tân để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa.

Trong chương trình của Thiên Chúa: Mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Vì thế các tông đồ, những người kế vị được kêu gọi để cùng với Ðức Giêsu đem Tin Mừng cho toàn thế giới.

Là người Kitô hữu, tôi cũng được tuyển chọn để thi hành sứ vụ này. Tôi đã làm gì để đóng góp vào chương trình của Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Ngày nay Chúa cũng muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng con. Xin cho chúng con có tâm hồn quảng đại, mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin cho chúng con biết sống một đời Kitô hữu tốt: tốt đạo, đẹp đời. Cách sống gương mẫu của chúng con là một lời loan báo sống động cho Tin Mừng cứu độ. Amen.

Ghi nhớ: “Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”.

 

Suy niệm (Lm. Nguyễn Vinh Sơn, SCJ.)

Câu chuyện

Từ ngày 15/1/2011, toàn thể cộng đoàn Dòng Lm Thánh Tâm chúng tôi đến Manila, Phi Luật Tân để tham dự và chia sẻ niềm vui với hai người anh em Gioan Baotixita và Giuse lãnh tác vụ Lm vào sáng 19 tháng 1. Thánh chức được trao ban cho thầy qua sự đặt tay của Đức Cha Antonio Tobias giám mục địa phận Novaliches. Ngỏ lời trước thánh lễ, Đức Giám mục gợi mở về ý nghĩa của việc phong chức: Chúng ta thánh hiến các người anh em để phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội…

Khi cha bề trên gọi tên tân chức, các thầy sốt sắng thưa có mặt như là lời đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa trong sứ mạng mới: Thiên chức người môn đệ Lm Chúa Kitô. Các tân chức đáp trả lời mời gọi, gợi trong tôi hình ảnh tiếng mời gọi của Chúa Giêsu đến với các môn đệ...

Suy niệm

Đức Kitô là hiện thân của ánh sáng tình yêu Thiên Chúa đến với thế gian như Giacria tóm gọn bằng lời tiên tri:

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn
Cho Vầng Đông từ chốn cao vời đến viếng thăm ta
(Lc 1, 78).

Chúa Kitô, Đấng mang và ban ánh sáng cứu độ, Ngài gọi các môn đệ “Các anh hãy theo Thầy” (Mt 4, 19) một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Thầy và chia sẻ thao thức của Thầy: Lên đường cùng Thầy chung tay gánh vác sứ vụ mang ánh sáng tình yêu cứu độ.

Lời mời gọi đến với Anrê và Simon, “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4, 20). Với Giacôbê và Gioan: “Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4, 22).

Thật thế, người theo Chúa bỏ lại cái an toàn êm ấm bên gia đình, bên vợ con như Phêrô, êm ấm bên nghề nghiệp trong khoang thuyền, cạnh người cha đang vá lưới như Giacôbê và Gioan, chấp nhận ra khơi, là chấp nhận dấn thân bóc mình ra khỏi khung cảnh sống quen thuộc. Chấp nhận bấp bênh, không nhà cửa, không nghề nghiệp…

Các môn đệ không sợ hãi như Phaolô cảm nghiệm: “Tôi có thể làm được tất cả nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4, 13), vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37), các ông đã trở nên những tông đồ can đảm, luôn luôn mạnh dạn làm chứng cho Đức Giêsu, không chút sợ hãi (x. Cv 4, 29.31; 9, 27-28; 18, 26; 19, 8; 28, 31). Vì Chúa Giêsu đã khẳng định các ông trở thành “ngư phủ bắt người”, nghĩa là chứng nhân can đảm không mệt mỏi rao giảng tình yêu và nước Trời – Vương quốc tràn ngập ánh sáng.

Trong cuộc sống hằng ngày, Thiên Chúa vẫn gọi tôi và bạn trở nên môn đệ, bạn hữu trong bất cứ vị trí nào của cuộc sống: Người Lm, tu sĩ qua ơn gọi thánh hiến cho sứ mạng. Là bạn hữu và là người môn đệ, chúng ta đem ánh sáng Tin Mừng cho anh chị em. Là người tín hữu Chúa Kitô trong bí tích Thanh tẩy, chúng ta được trao một ngọn nến cháy sáng, ánh sáng đó trong thời gian trở nên sáng rực trong tinh thần nghe tiếng gọi và từ bỏ bước theo…

“Hãy theo Thầy”, Chúa vẫn luôn nói với tôi với bạn suốt đời, theo Chúa là được triển nở trong tự do yêu mến như lời mời gọi: “Hãy lưu lại trong tình yêu của Thầy”, lưu lại trong tình yêu trong thái độ từ bỏ mọi sự theo Ngài. Thái độ đó trở thành thước đo tình yêu của người môn sinh đối với Thiên Chúa mà chính chúng ta nghiệm được trong sự gắn bó ơn gọi theo Thầy.

Thật thế, đời người Kitô hữu là một cuộc lắng nghe không ngừng những tiếng gọi mời của Thiên Chúa. Nghe, theo, gắn bó và yêu khi thực hiện ý Chúa tỏ lộ qua từng ngày, từng biến cố của đời mình, đó cũng là sứ vụ cùng Thầy mang và gieo ánh sáng trên khắp nẻo đường trần gian.

Ý lực sống

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em,
và cắt cử anh em để anh em ra đi,
sinh được hoa trái và hoa trái anh em tồn tại” (Ga 15, 16).

Tag: