Giáo Hội Hoàn Vũ

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Đức Biển Đức và đức tin như một con đường

Đức Biển Đức và đức tin như một con đường

Suy tư và về hành trình đức tin của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, ông Andrea Tornielli, Tổng biên tập Vatican News nói: “Đối với mọi người, Đức Biển Đức là một chứng nhân và bậc thầy của đối...