Giáo Hội Hoàn Vũ

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Kinh Truyền Tin (3/12): Tỉnh thức và chờ đợi

Kinh Truyền Tin (3/12): Tỉnh thức và chờ đợi

Trưa Chúa Nhật ngày 04/12, vì chưa phục hồi hoàn toàn, Đức Thánh Cha chưa thể đến cửa sổ Dinh Tông Toà như thường lệ để cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tin hữu, nên ngài đã ngồi tại Nhà thánh...