Giáo Hội Hoàn Vũ

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

ĐTC tiếp Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma Aquino

ĐTC tiếp Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma Aquino

Trong cuộc tiếp kiến dành cho Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma Aquinô vào sáng ngày 30/9/2022 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên theo gương thánh Tôma Aquinô...