Giáo Hội Hoàn Vũ

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Chúa Nhật 28/5

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Chúa Nhật 28/5

Sau khi dâng Thánh Lễ Chúa Thánh Thần, lúc 12 giờ trưa, Chúa Nhật 28/5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn...

Ngành ngoại giao Tòa Thánh

Ngành ngoại giao Tòa Thánh

Từ khi xảy ra chiến tranh tại Ucraina, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến các hoạt động của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, không những trong lãnh vực cứu trợ nhân đạo, nhưng cả các hoạt động trong...