GP Bắc Ninh

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - Giáo xứ La Tú: Câu chuyện bàn chè

GP.Bắc Ninh - Giáo xứ La Tú: Câu chuyện bàn chè

Teresa Nguyễn Phượng Chúa nhật II Phục sinh (24.4.2022), giáo xứ La Tú đã tổ chức buổi thảo luận về thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI với chủ đề “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp...