GP Bắc Ninh

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - Xứ Tiên Lục mừng Chúa giáng sinh 2022

GP.Bắc Ninh - Xứ Tiên Lục mừng Chúa giáng sinh 2022

Đầu tiên, khai mạc đêm thánh, cha xứ Đaminh trân trọng đọc thư chúc mừng Giáng Sinh và năm mới của quý Đức cha giáo phận. Sau đó là phần diễn nguyện họa lại những nét chính của lịch sử cứu độ....