GP Hưng Hóa

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Hưng Hóa - Giáo xứ Cát Ngòi mừng lễ Giáng Sinh

GP.Hưng Hóa - Giáo xứ Cát Ngòi mừng lễ Giáng Sinh

Hoà trong niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, vào lúc 08g30 ngày 25.12.2022, giáo xứ Cát Ngòi đã cung nghinh rước Chúa Hài Đồng, và hiệp dâng Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh...