Ngày 22/10: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Ngày 22/10: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Ngày 22/10: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót,
Chúa đã đặt Thánh Gioan Phaolô
làm giáo hoàng lãnh đạo toàn thể Hội Thánh,
xin cho chúng con được thấm nhuần giáo huấn của thánh nhân,
luôn tin tưởng mở rộng tâm hồn
đón nhận ân sủng cứu độ của Đức Kitô,
Đấng Cứu Chuộc duy nhất của nhân loại,
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Bài đọc: Is 52, 7-10

Khắp cùng bờ cõi trái đất đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Bài trích sách tiên tri Isaia
Đẹp thay trên núi, chân của sứ giả loan báo hòa bình,
của sứ giả loan báo tin vui cứu độ,
của người nói với Sion rằng:
Thiên Chúa ngươi hiển trị!

Tiếng những người canh gác của ngươi.
Họ lên tiếng, cùng nhau reo vui hoan hỉ.
Họ sẽ thấy tận mắt khi Chúa trở về với Sion.
Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng và hân hoan,
vì Chúa đã an ủi dân Ngài, đã cứu chuộc Giêrusalem.
Chúa đã bày tỏ cánh tay thánh thiện của Ngài
trước mặt muôn dân, và khắp bờ cõi trái đất
đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Đó là Lời Chúa.

Đáp ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 (Đ. 3)

Đ.    Giữa muôn dân, hãy loan báo những kỳ công của Chúa.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi khắp địa cầu.
Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh.                                                                     

Ngày qua ngày, loan báo ơn Ngài cứu độ.
Giữa muôn dân, hãy loan báo vinh quang Chúa,
nơi muôn nước, hãy kể lại kỳ công của Ngài. 
                                                                      
Hãy dâng Chúa, nào muôn dân trăm họ,
hãy dâng Chúa uy quyền với vinh quang,
hãy dâng Chúa vinh quang danh Ngài.                                                                                     

Alleluia: Ga 10, 14
Alleluia, alleluia. Tôi là mục tử tốt lành, Tôi biết các chiên của Tôi, và các chiên của Tôi biết Tôi, Alleluia.

Tin Mừng: Ga 21, 15-17

Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy, hãy chăn dắt các chiên của Thầy.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Khi ấy, Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ
và dùng bữa với các ông xong, Chúa Giêsu hỏi ông Simon Phêrô:
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”
Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi lần thứ hai:
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?
Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy”.

Người hỏi ông lần thứ ba:
“Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?”
Ông Phêrô buồn vì Người hỏi đến lần thứ ba:
“Con có yêu mến Thầy không?”
Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy”.
Đó là Lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ:

Lạy Chúa, chúng con dâng hy lễ này để tôn vinh Chúa
trong ngày kính nhớ Thánh Gioan Phaolô,
xin Chúa đoái thương chấp nhận
và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
Ca hiệp lễ :  x. Ga 10, 11

Vị mục tử tốt lành thí mạng sống mình vì đàn chiên. (MPS. alleluia)

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận
khơi lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu
đã bừng cháy mạnh mẽ nơi Thánh Gioan Phaolô,
thúc đẩy ngài luôn dấn thân phục vụ Hội Thánh Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Tag:

2022-10-22