GP Bùi Chu

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bùi Chu - Mẹ Vô Nhiễm - Mẹ

GP.Bùi Chu - Mẹ Vô Nhiễm - Mẹ

Hằng năm, cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (quen gọi là “Lễ Khỏi Tội”) thì bà con giáo dân từ khắp nơi trong Giáo phận, kể cả...