Kinh Thánh

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Nghỉ hè: Nghỉ ngơi như Thiên Chúa

Nghỉ hè: Nghỉ ngơi như Thiên Chúa

Trình thuật đầu tiên về tạo dựng (Stk 1,1 - 2,4a) gán một vị trí quan trọng cho việc nghỉ ngơi. Khi xem xét đến trình thuật này cũng như ...

Ơn gọi trong Kinh Thánh

Ơn gọi trong Kinh Thánh

Chủ đề Chúa kêu gọi hay ơn Chúa gọi để xây dựng tương quan với Người hay để thực hiện một nhiệm vụ cho Người xuất hiện nhiều chỗ trong ...

Người vợ đảm đang trong Cn 31,10-31

Người vợ đảm đang trong Cn 31,10-31

Tuy cũng là một bản văn nói về phụ nữ, chân dung này có những đường nét khiến nó trở thành độc nhất vô nhị trong Cựu ước. Đây là ...