Kinh Thánh

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Cám dỗ theo Kinh Thánh

Cám dỗ theo Kinh Thánh

Trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem, theo Kinh Thánh, cám dỗ được hiểu như thế nào. Trong Kinh Thánh, hạn từ cám dỗ chủ yếu nói ...

Cách chia sẻ Lời Chúa

Cách chia sẻ Lời Chúa

Thiên Chúa dùng chính Kinh Thánh để rót vào tâm hồn những ý tưởng, những cảm xúc để tâm hồn được tươi mát. Chúng ta gọi điều...

Ai có quyền giải thích Kinh Thánh?

Ai có quyền giải thích Kinh Thánh?

Ai cũng có quyền đọc Kinh Thánh. Lời Chúa dành cho hết thảy mọi người, mọi dân tộc và quốc gia. Chẳng phải chính Chúa Giêsu đề nghị các môn ...

Kinh Thánh giúp biết Chúa Giêsu

Kinh Thánh giúp biết Chúa Giêsu

Nhiều bạn hỏi tôi rằng: “Cha ơi làm sao con có thể biết Chúa Giêsu?” Đây là một câu hỏi không chỉ để hỏi, nhưng là để sống. Lý do ...