Đức Tin

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Tìm hiểu linh đạo giáo lý viên

Tìm hiểu linh đạo giáo lý viên

Con đường nên thánh của giáo lý viên phải chăng là con đường nên thánh như bao người giáo dân khác hay là họ có con đường nên...

Cám dỗ theo Kinh Thánh

Cám dỗ theo Kinh Thánh

Trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem, theo Kinh Thánh, cám dỗ được hiểu như thế nào. Trong Kinh Thánh, hạn từ cám dỗ chủ yếu nói ...

Cách chia sẻ Lời Chúa

Cách chia sẻ Lời Chúa

Thiên Chúa dùng chính Kinh Thánh để rót vào tâm hồn những ý tưởng, những cảm xúc để tâm hồn được tươi mát. Chúng ta gọi điều...