Vatican

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

ĐHY Parolin: Tòa Thánh không bỏ qua việc lên án Hamas

ĐHY Parolin: Tòa Thánh không bỏ qua việc lên án Hamas

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin khẳng định rằng Đức Thánh Cha và Tòa Thánh gần gũi với nỗi đau khổ của mọi người: không hề “bỏ qua” việc lên án cuộc tấn công khủng khiếp của...