Vatican

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Toà Thánh gửi sứ điệp lễ Phật Đản 2022

Toà Thánh gửi sứ điệp lễ Phật Đản 2022

Nhân lễ Phật Đản, Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn gửi sứ điệp đến các cộng đoàn Phật giáo trên thế giới, khẳng định: “Là những Kitô hữu và các Phật tử, ý thức trách nhiệm tôn giáo và đạo đức...

Phiên họp thứ 41 của Hội đồng Hồng y cố vấn

Phiên họp thứ 41 của Hội đồng Hồng y cố vấn

Phiên họp thứ 41 của Hội đồng Hồng y cố vấn, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha diễn ra trong ba ngày, từ 25 đến 27/4. Đây là phiên họp đầu tiên kể từ khi công bố Tông Hiến “Praedicate Evangelium...