Vatican

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Ngành ngoại giao Tòa Thánh

Ngành ngoại giao Tòa Thánh

Từ khi xảy ra chiến tranh tại Ucraina, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến các hoạt động của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, không những trong lãnh vực cứu trợ nhân đạo, nhưng cả các hoạt động trong...

Toà Thánh kêu gọi đầu tư “xanh”

Toà Thánh kêu gọi đầu tư “xanh”

Trong sứ điệp cho Ngày Du lịch Thế giới, sẽ được cử hành vào ngày 27/9, Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng đã kêu gọi cam kết đầu tư bền vững nhiều hơn, như...