ĐTC Phanxicô gặp các tín hữu hành hương của Tổng giáo phận Ozamiz của Philippines

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

ĐTC Phanxicô gặp các tín hữu hành hương của Tổng giáo phận Ozamiz của Philippines

ĐTC Phanxicô gặp các tín hữu hành hương của Tổng giáo phận Ozamiz của Philippines

Hồng Thủy - Vatican News

Cuộc hành hương được thực hiện nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận Ozamiz. Đức Thánh Cha nói rằng hành hương các đền thánh là một cách diễn tả sự tín thác vào Thiên Chúa khi chúng ta mang theo trong lòng mình đức tin, câu chuyện cuộc đời, niềm vui, nỗi lo, hy vọng và những lời cầu nguyện. Tại các đền thánh, chúng ta gặp được tình yêu thương dịu dàng của Chúa Cha, thường được thể hiện qua Mẹ Maria.

Được biến đổi nhờ gặp gỡ Chúa

Mẹ Maria dạy chúng ta đón nhận Thiên Chúa trong cuộc sống và Mẹ trình bày với Chúa Giêsu các nhu cầu của chúng ta. Mẹ dạy chúng ta rằng trở thành môn đệ của Chúa có nghĩa là lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa và mang đến cho tha nhân. Đức Thánh Cha hy vọng cuộc hành hương giúp các tín hữu trở thành môn đệ truyền giáo nhờ gặp gỡ Chúa và canh tân lòng nhiệt thành làm chứng cho sự hiện diện, lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa.

Chăm sóc tha nhân và chăm sóc trái đất

Đồng thời Đức Thánh Cha cũng cầu chúc rằng việc cử hành Năm Thánh giúp các tín hữu đào sâu ý nghĩa của ơn gọi qua bí tích Rửa tội, là trở nên môn đệ trung thành của Chúa và đóng góp vào việc loan truyền Vương quốc công lý, bình an và hiệp nhất của Thiên Chúa qua việc thực thi bác ái và bảo vệ công trình sáng tạo.

Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo xứ và các cộng đoàn hãy là gương mẫu trong việc thực hành các công việc bác ái và gần gũi với mọi người, đặc biệt là các gia đình, giới trẻ, người bệnh, người già và người nghèo, với lòng bác ái của Chúa Giêsu. Điều này đòi hỏi chúng ta phải là những người quản lý có trách nhiệm đối với công trình sáng tạo, với ý thức rằng việc chăm sóc người khác và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta có mối liên hệ mật thiết với nhau . CSR_4620_2023)

Tag: