GP.Bắc Ninh - Giáo hạt Bắc Ninh Cung nghinh Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - Giáo hạt Bắc Ninh Cung nghinh Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

GP.Bắc Ninh - Giáo hạt Bắc Ninh Cung nghinh Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Thánh Giá Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội đã về với vùng đất Kinh Bắc, giáo hạt Bắc Ninh vào ngày 01.10.2023. Tham gia đón Thánh Giá, đại diện các bạn trẻ từ 19 giáo xứ trong Giáo hạt Bắc Ninh.

Vào lúc 9 giờ sáng, các bạn trẻ đã đến giáo xứ Thiết Nham, giáo hạt Bắc Giang với niềm phấn khởi. Sau đó, các bạn giới trẻ hạt Bắc Ninh cùng giao lưu với các bạn giới trẻ giáo hạt Bắc Giang. Tiếp đến là tham dự giờ suy tôn Thánh Giá và Thánh lễ Đại hội giới trẻ giáo hạt Bắc Giang.

Sau Thánh lễ, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Khiêm đã đại diện với toàn giáo hạt Bắc Ninh để đón nhận Thánh Giá Đại hội từ cha quản hạt Bắc Giang.

Từ đó, Thánh Giá đã đi qua các làng cổ Quan Họ bằng các con đường liên thông hai tỉnh Bắc Giang – Bắc Ninh để về với giáo hạt Bắc Ninh, cụ thể là về với giáo xứ Ngô Khê.


Sau khi đến nhà thờ giáo xứ Ngô Khê, vào lúc 16 giờ 00, Thánh lễ tạ ơn đã được cha quản hạt Giuse cử hành với sự hiện diện của quý cha trong giáo hạt và đông đảo các bạn trẻ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, qua mẫu gương Đức Mẹ Maria và các vị thánh của người trẻ, cha Giuse Ngô Văn Quảng đã mời gọi các bạn trẻ “bắt chước” các ngài để sống chứng ta là muối là men trong cuộc đời này. Dầu vậy, như Đức Thánh Cha đã viết trong tông huấn Đức Kitô đang sống, ngài nhắc nhở các bạn trẻ đừng trở thành bản sao, bản “copy” của các thánh, nhưng học theo gương các ngài mà vẫn giữ nét riêng biệt của chính mình.

Sau Thánh lễ, Thánh Giá đã lưu lại nơi giáo xứ Ngô Khê. Từ đó trở đi, các bạn trẻ giáo xứ Ngô Khê đã tổ chức các chương trình cung nghinh Thánh Giá.

Đức Duy

Tag:

2023-10-02