GP.Bắc Ninh - Thiệp mời Lễ cung hiến Nhà thờ Nà Phặc – Bắc Kạn

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - Thiệp mời Lễ cung hiến Nhà thờ Nà Phặc – Bắc Kạn

GP.Bắc Ninh - Thiệp mời Lễ cung hiến Nhà thờ Nà Phặc – Bắc Kạn

Trọng kính Đức cha chính Cosma, Đức cha phó Giuse,

Kính thưa cha Tổng đại diện và quý cha!

Trước tiên, Cộng đoàn Nà Phặc chúng con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đổ tràn phúc lành trên giáo họ Nà Phặc chúng con.

Đức cha đã đón nhận chúng con và đã sai chúng con đến vùng đất Bắc Kạn để thực thi sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế “loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18)

Trong 12 năm qua, chúng con hiện diện tại Nà Phặc, giáo phận Bắc Ninh và sống hết mình vì sứ vụ.

Cùng với việc truyền giáo, chúng con đã xây dựng cơ sở và ngôi nhà thờ đầu tiên trên mảnh đất Nà Phặc, Bắc Kạn được hoàn thành.

Được sự chấp thuận của Đức cha giáo phận, chúng con sẽ tổ chức lễ thánh hiến Nhà thờ Nà Phặc vào lúc 09h00, ngày 20 tháng 10 năm 2022.

Chúng con chân thành kính mời Quý Cha đến hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với Cộng đoàn Nà Phặc.

Sự hiện diện của Quý Cha là niềm vui và sự nâng đỡ cho Cộng đoàn giáo họ Nà Phặc chúng con, đặc biệt cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng cho những anh chị em người dân tộc tại Bắc Kạn.

Nếu thiệp mời con không gửi đến Quý Cha được, thì qua thư này con xin được trân trọng kính mời Đức cha, Cha Tổng đại diện và Quý cha trong Giáo phận.

Chúng con chân thành cám ơn Quý Đức cha và quý Cha trong Giáo phận.

Trong Chúa Kitô Cứu Thế

Con Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, C.Ss.R

 

 

Tag: