GP.Hưng Hóa - Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Ca đoàn Hiệp Hành trong một Giáo hội Hiệp Hành

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Hưng Hóa - Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Ca đoàn Hiệp Hành trong một Giáo hội Hiệp Hành

GP.Hưng Hóa - Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Ca đoàn Hiệp Hành trong một Giáo hội Hiệp Hành
WGPHH - Hòa chung với Giáo hội trong tinh thần Hiệp Hành, Giáo hạt Hà Tuyên Hùng đã tổ chức thường huấn các ca đoàn theo từng giáo cụm. Sau giáo cụm Đoan Hùng, giáo cụm Tuyên Quang gồm 4 xứ: Ân Thịnh, Tuyên Quang, Mỹ Bằng và Phú Lâm đã thường huấn từ 8g30 đến 17g00 ngày 10.04.2024, tại nhà thờ giáo xứ Ân Thịnh.
Buổi thường huấn diễn ra tốt đẹp, như chứng từ của các tín hữu tiên khởi được mô tả trong sách Công vụ Tông đồ (Cv 4, 32). Trong từ ngữ Hiệp Hành, từ cội nguồn và lịch sử Giáo Hội, luôn hàm ý: Cùng nhau quy tụ – Cùng nhau hội nghị, trao đổi ý kiến, bàn luận và phân định – Để cùng tham gia, cộng tác và đồng hành với nhau, cùng nhau đi tới đích điểm – hướng tới Thiên Chúa, cùng đi với Đức Kitô, Đấng đã kêu mời và tập hợp chúng ta, để chúng ta cùng hành trình với Người và với nhau.
Sau giờ khai mạc, cha trưởng ban thánh nhạc giúp các ca viên tìm hiểu Thánh nhạc trong Phụng vụ ngõ hầu việc phục vụ được hữu ích là “Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu”. 
Sau khi dùng bữa cơm trưa ấm tình huynh đệ, đầu giờ chiều các ca viên cùng thảo luận những vấn đề về Thánh nhạc trong Phụng vụ, sau đó là giờ đúc kết giải đáp thắc mắc.
Buổi thường huấn đã kết thúc sau Thánh lễ nhưng mở ra một chân trời mới cho sự phục vụ say mến và chuẩn mực hơn của các ca đoàn trong mỗi giáo xứ. Đồng thời đây là một bước tiến mới thể hiện tinh thần Hiệp Hành sâu sắc của các ca đoàn với giáo xứ và Giáo hội.
Một số hình ảnh:

Tag: