GP.Hưng Hóa - Lễ hội Acies của Legio Mariae Curiae III Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Hưng Hóa - Lễ hội Acies của Legio Mariae Curiae III Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ

GP.Hưng Hóa - Lễ hội Acies của Legio Mariae Curiae III Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ
WGPHH - Vào buổi sáng ngày 11/04/2024, tại nhà thờ Giáo xứ Thủy Trạm, Legio Mariae thuộc Curiae lll Tây Nam Phú Thọ đã long trọng tổ chức Lễ hội Acies.
Hiện diện trong Lễ hội có cha xứ giáo xứ Thủy Trạm và cũng là cha Linh giám của Curiae - Giuse Vũ Công Phường, cha xứ giáo xứ Thanh Lâm - Phêrô Lã Công Viên, thầy phó tế đang phục vụ tại Giáo xứ Đồn Vàng Phêrô Khanh Phan Văn Đức, các đại biểu đại diện Comitium Hưng Hoá, các Curiae l, ll và lV Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, Hội đồng Giáo xứ, Ban hành giáo, các ban, đoàn của giáo xứ Thủy Trạm và gần 200 hội viên hoạt động và tán trợ đến từ 14 Praesidium trên địa bàn của 4 giáo xứ là: Thủy Trạm, Thanh Lâm, Hiền Quan và Đồn Vàng.
Đúng 7g45, các thành phần tham dự tề tựu đông đủ trong nhà thờ xin ơn thánh hoá buổi lễ và bước vào phần kinh nguyện khai mạc theo nghi thức buổi họp của Legio. Sau đó, cha Giuse Vũ Công Phường Linh giám của Curiae chia sẻ với các hội viên. Trong bài chia sẻ, cha nói: “Hôm nay toàn thể hội viên hoạt động và tán trợ của Legio Mariae thuộc Curiae lll Tây Nam Phú Thọ chúng ta cùng nhau quy tụ về đây để tham dự Lễ hội Acies - một lễ hội lớn và ý nghĩa nhất của Legio. “Acies” có nghĩa là đồng khởi dàn trận dưới bóng cờ của Mẹ Maria. Một lát nữa đây, chúng ta sẽ lập lại lời hứa dâng mình cho Đức Mẹ và dâng Thánh lễ Truyền tin để đón nhận những ơn lành của Mẹ và để làm hành trang cho một năm hoạt động sắp tới. Chúng ta cần tìm hiểu thêm về tại sao Lễ hội Acies của Legio lại tổ chức vào ngày lễ Truyền tin. Đó là bởi vì ngày lễ Truyền tin nhắc nhở chúng ta về hai tiếng xin vâng của Mẹ. Lễ hội Acies của Legio cũng trong tinh thần đó, chúng ta sẽ tùy thuộc tất cả vào Mẹ, sẽ thưa lên hai tiếng xin vâng trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Trong ngày Truyền tin, khi sứ thần đến gặp trinh nữ Maria để truyền đạt kế hoạch cứu chuộc của Thiên Chúa và yêu cầu Mẹ Maria cộng tác với Ngài. Đây là giây phút quan trọng đã làm nên lịch sử, Mẹ Maria đã trả lời sứ thần một câu mang tính cách quyết định cho vận mạng của cả nhân loại chúng ta. Mẹ đã thưa hai tiếng xin vâng một cách rất khiêm nhường, nhưng chính hai tiếng xin vâng này đã nâng Mẹ lên hàng Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương đất trời,... Cả cuộc đời của Mẹ chỉ gói gọn trong hai tiếng xin vâng, nhưng đã là một kho tàng vô giá cho tất cả chúng ta, là những hội viên của Legio, là con cái của Mẹ phải học hỏi và noi gương Mẹ. Nhờ hai tiếng xin vâng của Mẹ mà trời và đất đã gặp nhau, đã kéo Thiên Chúa xuống trần gian và đã sinh ơn cứu chuộc và nhờ đó loài người được đưa lên trời. Legio là đoàn quân của Mẹ, chúng ta hãy gắng sức noi gương bắt trước Mẹ để thưa lên hai tiếng xin vâng trong những sứ mạng mà Mẹ giao phó, vì đó cũng là điều cốt lõi trong hoạt động của Legio. Sau đây, chúng ta sẽ tiến lên trước hiệu kỳ và thực hành lặp lại lời hứa dâng mình cho Đức Mẹ và nguyện sẽ mãi lệ thuộc vào Mẹ như lời kinh dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con đều là của Mẹ”.
Tiếp đó, cha Linh giám và toàn thể hội viên lần lượt tiến lên, từng hai người một, một tay cầm vào hiệu kỳ và đọc lời kinh dâng mình “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con đều là của Mẹ”.
Thánh lễ Tuyền tin được bắt đầu vào lúc 10g00, do cha Giuse Vũ Công Phường chủ tế. Giảng trong Thánh lễ, cha Phêrô Lã Công Viên đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về sự vâng phục của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ. Cha mời gọi cộng đoàn: Hãy kết hiệp với Chúa Giêsu, hãy noi gương bắt chước Đức Mẹ, tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, và vâng phục thánh ý Thiên Chúa như xưa Mẹ đã xin vâng. Khi Ngôi Hai Thiên Chúa ngự vào lòng Đức Mẹ và trở thành Đấng Cứu Chuộc, chịu chết để tiêu diệt sự chết của nhân loại, chúng ta cũng đón nhận Thánh Thể vào lòng và để Lời Chúa thấm nhập vào cuộc sống, từ đó chia sẻ với người khác trong tình yêu thương, để mai ngày chúng ta cũng được chung hưởng vinh quang trong Nước Chúa như Mẹ Maria.
Sau khi cha chủ tế ban phép lành cuối lễ, cả cộng đoàn đồng thanh đọc kinh bế mạc buổi họp theo nghi thức của Legio.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g20. 
Một số hình ảnh: 
Tag: