GP.Hưng Hóa - Ủy ban Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận Gặp mặt Ban huấn luyện và thường huấn lần I năm 2024

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Hưng Hóa - Ủy ban Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận Gặp mặt Ban huấn luyện và thường huấn lần I năm 2024

GP.Hưng Hóa - Ủy ban Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận  Gặp mặt Ban huấn luyện và thường huấn lần I năm 2024
WGPHH – Nhằm cập nhật một số đề tài và nâng cao chất lượng nội dung huấn luyện cho các khóa sa mạc, cũng như đáp lại lời kêu gọi “24 Giờ Cho Chúa” của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) toàn quốc, Ủy ban Thiếu Nhi Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt và thường huấn Ban huấn luyện của Liên đoàn. Buổi gặp mặt này có sự hiện diện của cha Tuyên Úy Liên Đoàn Giuse Hà Văn Trọng, cha phó Tuyên Úy Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cùng quý dì, quý trưởng trong Ban huấn luyện và Ban điều hành Liên đoàn.
Chương trình diễn ra trong hai ngày 08 và 09/06/2024, tại giáo xứ Dị Nậu. Vào lúc 7g30 ngày 08/06, quý cha, quý dì và quý trưởng đã hiện diện tại phòng khách của giáo xứ Dị Nậu và bắt đầu chương trình với nghi thức chào cờ. Ngày đầu tiên của chương trình bao gồm năm bài khóa mẫu và năm đề tài để quý dì, quý trưởng trong Ban huấn luyện trao đổi, bao gồm:
  • Lịch sử và bước tiến của Phong Trào TNTT Việt Nam (cha Giuse Bích)
  • Tổng quát về Tâm lý thiếu nhi (cha Giuse Bích)
  • Thống nhất về một số điểm cập nhật trong nghiêm tập (Trưởng Luca Hoàng trình bày)
  • Sư phạm giáo lý theo phương pháp mới (thầy Phó tế Thủy)
  • Kỹ năng nói trước đám đông (Thạc sỹ, MC Phúc Nhạc)
Sau các bài khóa, vào tối ngày 08 và sáng ngày 09/06, quý cha tuyên úy, quý dì và quý trưởng đã thống nhất và đề ra các chương trình đào tạo huynh - dự trưởng sắp tới.
Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi “24 Giờ Cho Chúa” của Phong Trào TNTT toàn quốc, Ủy ban Thiếu Nhi Giáo phận đã đảm nhận giờ chầu từ 2g00 đến 3g00. Dù khung giờ chầu không thuận tiện, quý dì, quý trưởng trong Ban huấn luyện cùng quý trưởng trong Ban điều hành đã đại diện Liên đoàn chầu một giờ bên Chúa. Với lòng sùng kính Thánh Thể, quý ông bà, anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Dị Nậu cũng đã tới nhà thờ để hiệp thông giờ chầu cùng Ủy ban Thiếu Nhi Giáo phận.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn nhận ra tình yêu cao cả mà Chúa dành cho chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Qua đó, giúp chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn, trao ban tình yêu cho nhau và biết hy sinh quên mình cho Phong Trào Thiếu Nhi của Giáo phận.
 
Tag:

2024-06-13