Học hỏi Tin Mừng: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Học hỏi Tin Mừng: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Học hỏi Tin Mừng: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Mc 14,12-16. 22-26

Chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua (Mt 26: 17 -19; Lc 22: 7-13 )

12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? " 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta". 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói, và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Đức Giêsu lập bí tích Thánh Thể (Mt 26: 26 -29; Lc 22: 14 -20; ICo 11: 23 -25)

22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy". 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa."

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ôliu.

HỌC HỎI

1.  Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể khi nào, ở đâu, và trong khung cảnh nào?

2.  Có gì giống nhau giữa việc Đức Giêsu chuẩn bị trước khi vào thành Giêrusalem (Mc 11,1-6) và chuẩn bị cho bữa tiệc Vượt Qua ở đây (Mc 14,13-16)?

3.  Các môn đệ phải làm gì để chuẩn bị cho bữa tiệc Vượt Qua này?

4.  Khi lập Bí Tích Thánh Thể, Đức Giêsu có khi nào nhớ đến Thiên Chúa Cha không?

5.  Đức Giêsu trao tấm bánh cho các môn đệ và nói Đây là Mình Thầy, rồi trao chén rượu và nói Đây là Máu Thầy. Theo bạn, lúc đó bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa, hay bánh và rượu chỉ tượng trưng cho Mình và Máu Chúa thôi? Đọc 1 Côrintô 11,26-32.

6.  Tại sao Đức Giêsu trao cho môn đệ Mình và Máu của mình ? Đọc Mt 16,17 và Ga 6,56.

7.  Đọc Mc 14,22-25. Tìm trong đoạn này những chỗ Đức Giêsu nói về cái chết sắp đến của Ngài.

8.  Đọc Xuất hành 24,4-8. Máu Giao Ước ở đây có khác với Máu Giao Ước trong Mc 14,24  không? Đây có phải là Giao Ước mới không? Đọc Lc 22,20; 1 Cr 11,25 và Giêrêmia 31,31-34.

GỢI Ý SUY NIỆM: Bí Tích Thánh Thể có giúp gì cho đời sống thiêng liêng của bạn không? Bạn có khi nào bị cám dỗ không tin sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích này không? Trong thời gian dịch bệnh, không tham dự Thánh Lễ được, bạn ở nhà làm gì?

PHẦN TRẢ LỜI

  1. Lễ Vượt Qua là đại lễ của Do-thái giáo để kỷ niệm việc Ítraen thoát ách nô lệ Ai-cập. Lễ này được cử hành tại nhà, vào chiều ngày 14 tháng Nisan. Đức Giêsu đã muốn lập Bí Tích Thánh Thể trong khung cảnh bữa tiệc Vượt Qua (Mc 14,12.16). Bữa tiệc này diễn ra vào buổi chiều tối (Mc 14,17), tại một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị để có thể dùng bữa trong tư thế nằm nghiêng (Mc 14,15). Căn phòng này phải nằm trong thành phố Giêrusalem (Mc 14,13; x. Đnl 16,5-6).
  2. Có điểm chung giữa hai đoạn văn trên. Trong Mc 11,1-6, Đức Giêsu sai hai môn đệ chuẩn bị cho mình một con lừa để vào thành Giêrusalem. Ngài biết trước chuyện có một con lừa con bị cột ở ngôi làng trước mặt. Ngài cũng biết trước chuyện có người sẽ đặt câu hỏi khi các ông định cởi dây và dắt nó về cho Thầy mình. Còn trong Mc 14,13-16, Đức Giêsu cũng sai hai môn đệ đi vào thành Giêrusalem chuẩn bị cho Thầy trò một căn phòng để ăn lễ Vượt Qua. Ngài biết trước chuyện một người đàn ông đội vò nước sẽ đón gặp hai môn đệ, và dẫn họ đến một căn nhà. Họ sẽ phải xin ông chủ nhà một căn phòng phù hợp để Thầy trò ăn lễ Vượt Qua. Như thế trong cả hai trường hợp, Đức Giêsu đều biết trước khá rõ những gì sắp xảy ra, và làm chủ mọi biến cố. Có tác giả cho rằng mọi chuyện xảy ra như trên là vì Đức Giêsu đã sắp xếp từ trước.
  3. Để chuẩn bị ăn lễ Vượt Qua, các môn đệ cần mua một con chiên, đem nó đi sát tế ở Đền thờ, rồi đem về nhà nướng mà ăn. Các ông cũng cần chuẩn bị bánh không men, rượu nho, rau đắng, và nước chấm làm từ trái cây (x. Ga 13,26). Con chiên để ăn trong lễ Vượt Qua cần phải hội đủ một số điều kiện như sau: là con chiên đực, toàn vẹn, không quá một tuổi. Phải ăn chiên nướng với bánh không men và rau đắng; ăn mọi bộ phận, không được để lại gì cho đến sáng (Xh 12,5-10).
  4. Trong bài Tin Mừng này, ta thấy Đức Giêsu cầm bánh, dâng lời chúc tụng trước khi bẻ bánh và trao cho môn đệ (Mc 14,22). Trước khi trao chén rượu cho các ông, Ngài cũng dâng lời tạ ơn (Mc 14, 23). Cả hai cử chỉ  chúc tụng (euloge) và tạ ơn (eukharistô) đều là những cử chỉ hướng về Thiên Chúa là Cha của Ngài, Đấng ban cho họ bánh và rượu tự nhiên. Nhưng khi Đức Giêsu trao bánh và rượu đã được thánh hiến cho họ, thì đây là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa.
  5. Khi Đức Giêsu trao cho môn đệ bánh và rượu, Ngài nói với họ: “Đây là Mình Thầy”, “Đây là Máu Thầy.” Theo đức tin của chúng ta, nhờ quyền năng của Thánh Thần và nhờ lời truyền phép của Chúa Giêsu, bánh đã trở nên Mình Chúa Giêsu, và rượu trở nên Máu Chúa Giêsu, dù bề ngoài ta chẳng thấy gì thay đổi. Ăn bánh và uống rượu đã được truyền phép, là đón nhận chính Mình và Máu Chúa, hơn nữa, là đón nhận chính Chúa Giêsu, Đấng đã sống, đã chết và sống lại. “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con…” Rước lễ là hiệp thông với Chúa Giêsu là Đấng đang sống, và hiệp thông với các tín hữu khác (1 Cr 10,16-17). Thánh Phaolô đã nhắc nhở dân Côrintô phải suy xét cẩn thận trước khi lãnh nhận Bí tích cao cả này (1 Cr 11,26-32).
  6. Đối với người Do-thái, con người gồm hai yếu tố quan trọng đó là “thịt” và “máu.” Thịt và máu là lối nói để chỉ toàn bộ con người tự nhiên. Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu cũng dùng từ “thịt” và “máu” nhiều lần khi nói về Bí tích Thánh Thể (Ga 6,52-56). Các Tin Mừng Nhất Lãm đã thay từ “thịt” (sarx) bằng từ “mình” (sôma, body). Khi sắp chịu khổ nạn, Đức Giêsu trao cho các môn đệ Mình và Máu Ngài dưới hình bánh và rượu, để họ ăn và uống, nhờ đó Ngài cho họ được tham dự vào cái chết hy sinh và sự phục sinh sắp đến của Ngài. Qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được ở với Chúa phục sinh, và được nuôi bằng lương thực thần linh trên đường về quê trời.
  7. Trong đoạn Tin Mừng Mc 14,22-25, Đức Giêsu đã đề cập rõ ràng đến cái chết sắp đến của mình khi Ngài nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, sẽ bị đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24).  Đổ máu ở đây để chỉ cái chết vì bị giết. Cái chết sắp đến của Đức Giêsu là cái chết cho muôn người, để đem lại ơn cứu độ cho họ (Mc 10,45). Đức Giêsu cũng kín đáo nói đến cái chết của mình khi Ngài bẻ tấm bánh, trao cho môn đệ và nói: “Đây là mình Thầy” (Mt 14,22). Tấm bánh bị bẻ ra và trao đi chính là Mình Thầy sẽ bị giết chết và trao hiến trên thập giá vào ngày hôm sau.
  8. Giao Ước ở núi Sinai được ký trong máu các con bò (Xuất hành 24,4-8), còn Máu Giao Ước ở Mc 14,24 là Máu của chính Con Thiên Chúa, đổ ra cho muôn người, nghĩa là cho mọi người  (2 Cr 5,14). Trong Lc 22,20 và 1 Cr 11,25 , Giao Ước trong Máu Đức Giêsu được gọi là Giao Ước Mới. Như thế lời tiên báo của ngôn sứ Giêrêmia về Giao Ước Mới (31,31-34) đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu.

 

 
Tag:

2024-05-30