TGP.Huế - Trực tiếp: Giờ Cầu Nguyện lúc 19g30 ngày 14.5.2022 tại Giáo xứ Phù Lương

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

TGP.Huế - Trực tiếp: Giờ Cầu Nguyện lúc 19g30 ngày 14.5.2022 tại Giáo xứ Phù Lương

TGP.Huế - Trực tiếp: Giờ Cầu Nguyện lúc 19g30 ngày 14.5.2022 tại Giáo xứ Phù Lương
Tag: