TGP.Sài Gòn - Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 542

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

TGP.Sài Gòn - Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 542

TGP.Sài Gòn - Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 542

 

TGPSG -- Bản tin Giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong Giáo xứ, Giáo phận, đồng thời với Lời Chúa giúp làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Nội dung:

- Lá thư mục tử

- Trang sống Lời Chúa

- Tin sinh hoạt Giáo hội khắp nơi

- Tin Giáo hội Việt Nam và TGP Sài Gòn

- Tin Giáo xứ

>> Tải file đính kèm: Bản tin Giáo xứ Chợ Đũi 542

Tag: