TGP.Sài Gòn - Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 8-2022

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

TGP.Sài Gòn - Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 8-2022

TGP.Sài Gòn - Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 8-2022

TGPSG-- Từ nhiều năm nay, mỗi tháng Giáo xứ Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai tham dự thánh lễ Chúa nhật.

Nội dung:

- Thư Mục vụ
- Tin sinh hoạt các đoàn thể Công giáo Tiến hành
- Tin Giáo hội khắp nơi
- Tin Giáo hội Việt Nam
- Logo Năm Mục vụ
- Tin Giáo xứ

>> tải file đính kèm: Bản tin Giáo xứ Chợ Quán tháng 8-2022

Tag: