Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, tử đạo ngày 13 tháng 01 năm 1859

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, tử đạo ngày 13 tháng 01 năm 1859

Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, tử đạo ngày 13 tháng 01 năm 1859

Thánh

LUCA PHẠM TRỌNG THÌN

Chánh tổng (1820 - 1859)

Ngày tử đạo: 13 tháng 01

Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất nhỏ trong đạo tôi thờ.

Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, sinh năm 1820 tại làng Quần Cống, xã Trà Lũ, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Quần Cống, Giáo  phận Bùi Chu) trong một gia đình khá giả. Cậu được học hành, đỗ đạt và đã giữ chức chánh tổng khi ngoài 30 tuổi.

Do giữ chức chánh tổng, ông Thìn giao thiệp rộng và bê tha trong đời sống gia đình, nguội lạnh việc đạo nghĩa. Nhờ lời nhắn nhủ của thân phụ và cha giải tội, ông thành tâm sám hối, can đảm từ bỏ vợ lẽ, trở lại nếp sống đạo đức, ân cần chăm sóc dưỡng dục con cái và nhiệt thành hoạt động tông đồ trong chức vụ cai tổng. Nhờ vậy, ông có uy tín cao trong các việc làng, việc nước.

Năm 1858, khi quân Pháp và Tây Ban Nha đang đe dọa dân Việt tại Đà Nẵng, vua Tự Đức phẫn nộ ra lệnh cho quan quân triệt để thi hành lệnh cấm đạo. Được Đức cha Sampedro - Xuyên ủy thác, cùng với ông cai Tả, ông cai Thìn trực tiếp đến gặp quan tổng đốc Nam Định để xin nương tay cho người tín hữu và hứa kêu gọi dân chúng trung thành với vua. Tuy nhiên, một tín hữu Cao Xá bất mãn với các quan địa phương đã xách động dân chúng làm loạn. Được tin báo, quan tổng đốc nổi giận ra lệnh bắt hai ông (cai Thìn và cai Tả) và kết tội lừa dối.

Tại công đường, dù nhiều lần bị tra tấn, dụ dỗ bước qua thập tự để được tha, nhưng cùng với thân phụ là Cụ Án Khảm, ông cai Thìn vẫn một lòng trung tín, chấp nhận chịu hành hạ vì trung thành với đức tin. Khi được quan yêu cầu viết những suy nghĩ lên giấy, ông viết: “Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất nhỏ trong đạo tôi thờ”. Trước thái độ cương quyết của ông, các quan thấy không thể thuyết phục ông bỏ đạo nên làm án tử hình gửi về kinh đô Huế.

Chứng nhân đức tin Luca Phạm Trọng Thìn chịu bản án xử giảo ngày 13-01-1859 tại pháp trường Bảy Mẫu, trước sự chứng kiến của vợ và các con. Các tín hữu kính cẩn rước thi hài của ngài về an táng tại nhà thờ Quần Cống.

Ông Chánh tổng Luca Phạm Trọng Thìn được suy tôn lên hàng chân phước ngày 29-4-1951 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHD

Tag:

2023-01-12