Thứ Năm tuần 20 Thường niên năm II - Sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? (Mt 22,1-14)

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Thứ Năm tuần 20 Thường niên năm II - Sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? (Mt 22,1-14)

Thứ Năm tuần 20 Thường niên năm II - Sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? (Mt 22,1-14)

“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?” (Mt 22,12)

BÀI ĐỌC I (năm II): Ed 36, 23-28

“Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, và đặt giữa các ngươi một thần trí mới”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa phán: Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh thánh Ta, để các dân tộc biết Ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh phán, khi Ta tự thánh hoá nơi các ngươi trước mặt họ. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước, và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật Ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.

Ðó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19

Ðáp: Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ (Ed 36, 25).

Xướng: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

Xướng: Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ; với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài.

Xướng: Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung.

 

Tin mừng: Mt 22, 1-14

1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.

4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!”

5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.

8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”

10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì.

13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”


Bài giảng của linh mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Nước Trời rộng mở để đón mời tất cả mọi người vào. Nhưng khi đã vào, cần phải sống theo lòng tin thì mới được ơn cứu độ, được ở lại trong Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, đa số người Do Thái từ chối tin vào Chúa. Họ không muốn lưu tâm tới, lại còn giết hại các tiên tri và giết luôn cả Chúa.

Dưới con mắt người đời, chương trình của Thiên Chúa tưởng chừng bị phá hủy. Nhưng trái lại Tin Mừng ấy, bữa tiệc Nước Trời ấy lại được mở rộng và mời đón hết mọi người khắp nơi vào dự tiệc. Và chính con cũng đang được hưởng tình thương và ân sủng vô giới hạn của Chúa. Con được gia nhập vào Hội Thánh, được trở thành con cái Thiên Chúa nhờ bí tích Thánh Tẩy. Con được giữ tiệc Nước Chúa hằng ngày mỗi khi dự thánh lễ. Ngay cả khi trở về đời sống thường nhật cũng là lúc con đang sống bữa tiệc ấy. Chúa muốn niềm tin của con phải bao trùm trọn cả đời sống con. Chiếc áo cưới mà Chúa trao cho con khi rửa tội thật đẹp, thật tinh tuyền. Chúa muốn con sống đức tin và gìn giữ chiếc áo cưới để con mặc ra đón Chúa trong ngày Chúa đến.

Nhưng lạy Chúa, chốn trần gian lắm phong ba. Bụi trần gian đã đóng một lớp dày vào áo cưới, làm cho chiếc áo bị hoen ố, bị sờn rách. Con ở trong Hội Thánh, nhưng lại không sống theo đức tin.

Lạy Chúa, xin thương xót con, xin đừng đuổi con ra khỏi phòng tiệc trong ngày Chúa đến. Xin Chúa giúp con làm tròn trách nhiệm sống đức tin trong Giáo Hội để con được vào sự sống đời đời. Xin Máu Thánh Chúa gội rửa áo cưới của con cho tinh tuyền để con được dự tiệc Nước Trời. Amen.

Ghi nhớ: “Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”.

 

Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Phân tích

Dụ ngôn tiệc cưới:

Tiệc cưới là Nước trời.

Những người khách được mời đợt đầu nhưng chối từ là dân Do Thái.

Những người khách được mời đợt sau là chư dân.

Trong dụ ngôn này có hai chi tiết hơi khó hiểu là:

Vua ra lệnh phá hủy thành phố của những người không đáp lời mời: ám chỉ thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy năm 70.

Một người vào dự tiệc mà không mặc áo cưới nên bị phạt: áo cưới chỉ nếp sống mới. Được gia nhập Nước trời nhưng không có một nếp sống mới thì cũng bị phạt trong ngày phán xét.

Suy niệm

1. So với dân Do Thái, chúng ta chính là những người tốt có xấu có vất vơ ở các ngã ba đường nhưng được Chúa mời vào Giáo hội. Hãy tạ ơn Chúa.

2. Câu chuyện người không mặc áo cưới là một lời cảnh giác chúng ta: để xứng đáng với tấm lòng của Chúa, chúng ta phải cố gắng hoán cải, có một nếp sống mới. Không phải nguyên việc trong Giáo hội là đảm bảo cho ơn cứu độ đâu. Thánh Phaolô kêu gọi hãy từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới.

3. Tiệc cưới và áo cưới tượng trưng cho những tâm tình cơ bản mà người Kitô hữu phải luôn có, đó là hân hoan, vui mừng và yêu thương.

Có người đã tưởng tượng ra thiên đàng và hỏa ngục như hai bàn tiệc. Bàn tiệc dưới hỏa ngục cũng mâm cỗ đầy, thế nhưng khách dự tiệc thì ngồi ủ rũ buồn thiu, bởi vì mỗi người cầm một đôi đũa dài đến độ thức ăn gắp được nhưng không thể đưa vào miệng. Bàn tiệc trên thiên đàng thì cũng y hệt, nhưng khác một điều: thay vì gắp thức ăn cho và miệng mình, thì người ta lại gắp thức ăn đưa vào miệng cho người đối diện. Thế là vui vẻ cả vì ai cũng được ăn no nê.

4. Ngày nay chúng ta có thể “đọc lại” dụ ngôn này và hiểu đợt khách được mời thứ nhất là chính chúng ta.

“Mọi sự đã sẵn sàng, xin mời đến dự tiệc”: Chúa dọn sẵn câu chuyện ta hai bàn tiệc là Thánh thể và Lời Chúa. Đến đó, chúng ta sẽ được bồi dưỡng mọi thứ cần thiết. Thế nhưng rất nhiều lần chúng ta từ chối. Cũng như những người trong dụ ngôn, chúng ta coi việc “đi thăm trại” và “buôn bán” (những việc làm ăn, vui chơi) trọng hơn bàn tiệc của Chúa .

5. “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời không xứng đáng. Vậy các người hãy ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22:89).

6. Nhà vua sai những đầy tớ khác đi dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng này cỗ bàn Ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo Ta đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới lại bỏ đi” (Mt 24:4-5).

Chúa Giêsu đã mời gọi tất cả mọi người, không trừ một ai, kể cả những người tội lỗi, hãy đến với Ngài.

Thế nhưng có những người, và đáng buồn nhất là những người được Thiên Chúa ưu đãi, lại khước từ lời mời gọi của Chúa.

Ước gì tất cả chúng ta đây, đừng có ai là người khước từ lời mời gọi của Chúa, mà tất cả đều mau mắn đáp lại lời mời gọi đó, nghĩa là mau mắn đến dự bữa tiệc cưới của Con Thiên Chúa đã được dọn sẵn.

Và để được vào dự bữa tiệc cưới đó, chỉ đòi chúng ta phải có một bộ y phục cưới. Y phục cưới đó là chính Chúa Kitô, nghĩa là đòi chúng ta phải mặc lấy Chúa Kitô, hay nói các khác là chúng ta phải tin nhận Chúa Kitô.

 

Suy niệm (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

Dụ ngôn tiệc cưới (Mt 22,1-14)

 • Hôm nay bài Tin mừng nói về dụ ngôn tiệc cưới. Chúa ví Nước trời như vua kia dọn tiệc cưới cho con trai. Vua sai đầy tớ đi nhắc khách đã được mời đến ăn tiệc, nhưng không ai tới. Vua sai đầy tớ khác đi nữa, và dặn nói với khách là tiệc đã dọn sẵn rồi, hãy tới dự: nhưng họ cũng chẳng tới, vì kẻ thì đi thăm ruộng, người thì lo buôn bán, có kẻ lại bắt đầy tớ vua mà hành hạ, giết chết nữa... Vua nổi giận sai quân lính đi sát phạt họ, rồi bảo đầy tớ ra đường gặp ai thì kéo vào dự tiệc... Thế là phòng tiệc đầy khách. Bấy giờ vua vào phòng tiệc, thấy có người không mặc y phục lễ cưới thì quở trách và tống giam vào ngục.
 • Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví Nước trời giống như một bữa tiệc. Ban đầu Thiên Chúa đã sai các tiên tri mời gọi dân Do thái vào hưởng ơn cứu độ của Đức Kitô là đón nhận Tin mừng để được sống đời đời, nhưng họ đã khước từ; rồi đến các Tông đồ cũng được sai trước hết phải rao giảng cho dân Do thái, nhưng chính họ đã từ chối (họ đã không xứng đáng dự tiệc cưới). Cuối cùng, Tin mừng đã được loan giảng cho bất kỳ ai khắp năm châu bốn bể (khắp ngả đường không phân biệt giàu nghèo tàn tật) mời gọi vào Hội thánh của Chúa và hưởng Nước trời.
 • Một vua kia mở tiệc cưới cho con mình”
 • Đây không phải là lời mời tới dự một đám tiệc thông thường nào đó, mà là đám tiệc cưới của một đức vua tổ chức cho con trai mình.

  Cựu ước đã từng hứa hẹn hôn lễ giữa Thiên Chúa và dân Người. Đồng thời Tin mừng đã trình bày Đức Giêsu là vị hôn phu của đám tiệc cưới được mong (Mt 9,15).

  Những chi tiết trên đây giúp chúng ta nhận ra: Thời đại Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc nhân loại là một bữa tiệc lớn, Thiên Chúa Cha đã tổ chức để mời gọi chúng ta vào dự tiệc cưới, bằng cách gia nhập vào Hội thánh của Chúa. Được sống trong Hội thánh để được chăm sóc và chuẩn bị vào tiệc cưới Nước trời quả là một niềm vui và hạnh phúc lớn lao cho chúng ta (Lm. Trần Hữu Thành).

 • Thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới”
 • Chi tiết này làm chúng ta khó hiểu, bởi vì nhà vua cho đầy tớ ra đường gặp bất cứ ai đều được mời vào dự tiệc cưới. Ở giữa ngã ba đường cái thì làm gì có áo cưới ? Trả lời cho thắc mắc đó, ta để ý: người đó không chữa tội gì cả, là dấu anh ta có lỗi, không cần biết nguyên do. Theo thói quen, thời xưa khách qua cửa đã có người trao áo cho, không biết người Do thái có thói quen nào ? Có áo mà không mặc là lỗi tại mình, vì thế nên không mở miệng chữa tội được câu nào.

  Theo ý kiến của một số giáo phụ xưa kia, chiếc áo cưới ám chỉ đức ái, tối thiểu là cuộc sống ăn ngay ở lành. Còn theo ý kiến của các nhà chú giải Kinh thánh hiện đại, thì chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải hay sự trở về, tức là tinh thần sám hối chân thật.

 • Qua việc ám chỉ dân Do thái tự phụ là những người biết Thiên Chúa trước, nhưng rồi chính họ lại tự đánh mất cơ hội nhận ra Tin mừng nơi Người. Chúa Giêsu muốn chúng ta đừng bao giờ ỷ lại, hay chểnh mảng trong nhiệm vụ, nhưng phải luôn hy sinh cố gắng và kiên trì trên bước đường theo Chúa. Ở đời tốt xấu trở như bàn tay. Có khi trước đây họ là người tội lỗi xấu xa, nhưng giờ họ lại ăn năn hối lỗi và có đời sống đạo đức tốt lành. Trái lại, có những người trước đây là tốt lành thánh thiện, nhưng giờ họ lại bê trễ, tội lỗi, xấu xa.
 • Chúng ta đã nhận lời mời của Chúa vào dự tiệc Nước trời. Đây là một vinh dự lớn lao Chúa dành cho ta. Nhưng vinh dự ấy đòi hỏi chúng ta phải vươn lên bằng một đời sống lành thánh, một đời sống kết hợp với Chúa, để có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi”. Trách nhiệm của chúng ta là phải giữ mình, không để cho vật dục hay của cải trần gian lôi kéo xuống như con vật, ngược lại phải vươn lên làm con cái ánh sáng để xứng đáng là công dân Nước trời.
 • Truyện: Đại bàng con
 • Chuyện kể rằng: Có một con gà rừng đang ấp trứng, nhưng lẫn trong ổ của nó một trứng đại bàng. Đúng ngày giờ, trứng nở thành con. Đại bàng con nô đùa vui vẻ bên đàn gà rừng như anh chị em ruột.

  Một ngày kia, đang bưới móc kiếm ăn cùng đàn gà rừng, đại bàng con bỗng thấy một con đại bàng lớn bay lượn trên không trung thật oai phong và đẹp mắt. Cậu liền hỏi gà mẹ:

  - Mẹ ơi, sao mình không bay như chim kia trên trời ?

  - Chúng ta đâu phải đại bàng mà bay được!

  - Thế chúng ta là ai ?

  - Chúng ta là gà rừng.

  Bỗng một ngày, đang khi bươi móc kiếm ăn trên đống rác, cậu thấy đại bàng mẹ bay lượn trên đầu gọi:

  - Bay lên con ơi, bay lên đại bàng con của mẹ. Thế giới của con là trời cao đất rộng, chứ không phải là đống rác này. Bay lên đi con!

  Cậu cố bay lên, nhưng lại rơi xuống. Trong khi các chú gà rừng cười cợt chế nhạo:

  - Chúng ta là gà rừng, làm sao mà bay được.

  Cậu suy nghĩ, nếu ta là gà rừng, sao đại bàng kia cứ bảo ta là đại bàng con. Và khi bay lên ta thấy cũng đâu có khó khăn gì, có lẽ chưa quen thôi. Nào hãy thử lần nữa xem.

  Thế là cậu đại bàng đủ lông đủ cánh bay lên, và bay lên mãi. Cậu bay theo mẹ về một chân trời mới. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thế giới từ trên cao, lòng cậu mênh mang, hạnh phúc ngập tràn.

  Kitô hữu là người được Thiên Chúa chọn, làm con cái của Ngài. Họ là những con đại bàng, luôn ngước mắt nhìn cao, mong bay lên cùng Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Họ luôn sống trong tâm tình của thánh Augustinô: ”Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa. Tâm hồn con luôn thao thức cho tới khi nào được nghỉ yên trong Chúa”.

   

  Suy niệm (Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

  Câu chuyện

  Trong dân gian Việt Nam, cưới xin là một trong ba việc trọng đại nhất đời, ba việc đó là ổn định nghề nghiệp, lập gia thất và xây cất ngôi nhà nơi cư ngụ vững bền, vì thế có câu:

  “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà

  Trong ba việc ấy lọ là khó thay”.

  Dù ở bất cứ nền văn hóa nào tiệc cưới luôn mang sắc thái tươi vui biểu lộ hạnh phúc của đôi tân lang, tân nương và của gia đình, từ tầng lớp thượng lưu trí thức vương giả đến tầng lớp bình dân nghèo khó, tiệc cưới là dịp trọng đại để gia đình bạn bè họp mặt chúc phúc cho đôi tân hôn. Khách hãnh diện vì được gia chủ mời đến chung vui trong dịp trọng đại, gia chủ cũng vinh dự vì được bạn bè chiếu cố bỏ thời gian vàng ngọc đến chia sẻ niềm hạnh phúc của gia đình. Tân lang, tân nương mang những bộ quần áo đẹp nhất theo văn hóa dân tộc về cưới hỏi để nói lên rằng đây là ngày hạnh phúc nhất đời của đôi bạn và mong bạn bè chúc phúc. Khách tham dự cũng mang những y phục đẹp nhất để biểu lộ niềm vui với cô dâu chú rể.

  Suy niệm

  Trong dụ ngôn “vua làm tiệc cưới cho hoàng tử”, những kẻ được mời chính thức thì từ chối tham dự bữa tiệc: Những quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Khước từ đến dự tiệc, đối xử bất công với các đầy tớ được sai đi mời tiệc, là một sự sỉ nhục đối với vua, là từ chối tham dự vào bữa tiệc, khách mời không xứng đáng với tình bằng hữu. Với hình ảnh đó, Đức Kitô nhấn mạnh dân tộc Do Thái, dân tuyển chọn được mời dự tiệc mà Thiên Chúa đã sai đến với họ bằng ngôn sứ. Nhưng họ đã khước từ và đã giết ngôn sứ.

  Bữa tiệc linh đình vốn dành cho khách quý nay trở thành bữa tiệc cho mọi người: “Từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ dự tiệc cùng tổ phụ Abraham, Isaác và Giacóp…” (Mt 8,11). Tiệc cưới được dọn sẵn cho dân tuyển chọn nay lại được dọn cho các khách mời khác nơi khắp nẻo đường. Các đầy tớ thi hành lệnh vua, gặp ai “bất luận tốt hay xấu” cũng tập hợp lại. Suy từ sự mời gọi này thánh Matura nhận định: “Cách diễn tả này chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, Người lựa chọn mà không đòi hỏi, nhưng chỉ vì lòng thương xót”. Thế chỗ cho các dân tộc được kêu gọi trước nhất, những kẻ được mời gọi ở đây, chính là những người của mọi dân tộc, họ ở trên các công trường, tại những ngã ba, ngã tư đường. Không còn nữa những chiếc ghế được dành riêng cho những ai: “Gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”.

  Dụ ngôn “vua làm tiệc cưới cho hoàng tử” đặt trong ngữ cảnh văn hóa Do Thái. Phong tục đám cưới của người Do Thái có hai giai đoạn. Lời mời gọi được gửi đi trước, nhưng không nói rõ ngày và giờ của tiệc cưới. Khi chủ nhà chuẩn bị xong, mới sai đầy tớ đi mời khách dự tiệc cưới vào. Những người khách khôn ngoan tắm rửa sạch sẽ, sẵn sàng áo cưới và chờ đợi ngay cửa triều đình, khi có lệnh thì nhập vào tiệc cưới ngay. Những người khách ngu dại nghĩ rằng phải chờ đợi rất lâu mới có tiệc, nên họ vẫn đi lao động ngoài đồng ruộng, nơi lò gốm… Thình lình lệnh vua mời vào dự tiệc cưới, họ không mặc áo cưới, nên bị loại ra ngoài phòng tiệc... (Trích chú giải áo cưới). Cho nên, trong dụ ngôn, người không mặc y phục cưới, bị vua loại bỏ ra khỏi tiệc cưới.

  Tham dự tiệc cưới thì phải mặc áo cưới. Để được dự tiệc cưới trong nước Thiên Chúa phải mang y phục lễ cưới, chính là điều kiện tối thiểu như dụ ngôn đã nhấn mạnh. Theo ý kiến của một số Giáo phụ, chiếc áo cưới ám chỉ đức ái, tối thiểu là cuộc sống ăn ngay ở lành. Còn theo ý kiến của các nhà chú giải Kinh Thánh hiện đại, thì chiếc áo cưới ám chỉ sự hoán cải hay sự trở về, tức là tinh thần sám hối chân thật (Theo Lm Giuse Đinh Lập Liễm, “Tiệc cưới nước Trời”) như Kinh Thánh nhấn mạnh lòng sám hối bằng hình ảnh: “giặt áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,9-17) mới có thể đứng vững trước ngai Con Chiên trong ngày lễ cưới (x. Kh 19,6-8)… Tất cả ý nghĩa của áo cưới được nêu trên đều mang ý nghĩa đạt được ơn cứu độ mà ngôn sứ Isaia đã loan báo: Để đi vào nước Trời, cần phải mặc “áo cứu độ” (x. Is 61,10). Áo cứu độ, không bao giờ tự động có được nhưng phải “đáp ứng” lời mời gọi của Thiên Chúa bằng sự biến đổi chính mình, phải “mặc lấy con người mới”, con người mới trong Chúa Kitô (x. Gl 3,27; Ep 4,24; Cl 3,10). Mặc lấy Chúa Kitô cũng là mặc lấy con người mới theo hình ảnh của Thiên Chúa công chính và thánh thiện (x. Ep 4,24)…

  Xin cho con mang tâm tình: “Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn” (Thánh Augustinô). Đó là áo cưới được mặc trong Chúa Kitô.

  Ý lực sống

  “Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
  Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
  Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
  Và để con hưởng nhan Chúa đời đời”.
  (Thánh Augustinô)

  Tag: