Tuần tới Vatican sẽ công bố Tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về hiệp hành

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

Tuần tới Vatican sẽ công bố Tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về hiệp hành

Tuần tới Vatican sẽ công bố Tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về hiệp hành

Hồng Thủy - Vatican News

Tài liệu có tên là “Instrumentum Laboris 2 - Tài liệu làm việc 2” - đã được chuẩn bị từ đầu tháng 6, khi khoảng 20 chuyên gia về thần học, giáo hội học và giáo luật đã họp riêng để phân tích các báo cáo về Thượng Hội đồng được các giáo phận và cộng đoàn dòng tu gửi về Ban Thư ký Thượng Hội đồng. Tài liệu này sẽ hướng dẫn các cuộc thảo luận trong phiên họp vào tháng 10.

Phiên họp thứ hai vào tháng 10 năm nay sẽ tiếp nối Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16, về chủ đề Hiệp hành, đã được bắt đầu từ năm 2021, với các giai đoạn phân định và thảo luận ở nhiều cấp độ khác nhau của Giáo hội, và phiên họp thứ nhất vào tháng 10/2023.

Trong phiên họp thứ hai này, các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới sẽ thảo luận về các chủ đề có trong Tài liệu Làm việc 2 và chuẩn bị tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng.

Trước phiên họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành vào tháng 10 năm ngoái (2023), một Tài liệu làm việc dài khoảng 50 trang cũng đã được công bố. Phiên họp thứ nhất đã đưa ra một báo cáo tổng hợp dài 41 trang.

Theo các nhà tổ chức, giai đoạn thứ ba của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, sau “sự tham khảo ý kiến của dân Chúa” và “sự phân định của các mục tử”, sẽ là “việc thực hiện”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

Tag:

2024-07-04