GP Bắc Ninh | trang 2

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - Thông báo lễ Chúa Kitô Vua 2022

GP.Bắc Ninh - Thông báo lễ Chúa Kitô Vua 2022

Kính gửi: Quí cha, qúi tu sĩ, quí chức việc và anh chị em! Tòa giám mục Bắc Ninh xin trân trọng thông báo tới quí cha, quí tu sĩ và anh chị em lễ Chúa Kitô Vua bổn mạng hội đồng giáo xứ...

GP.Bắc Ninh - Xứ Hoà Loan kết thúc tháng hoa Mân Côi

GP.Bắc Ninh - Xứ Hoà Loan kết thúc tháng hoa Mân Côi

Tối Chúa Nhật, ngày 30 tháng 10 Giáo xứ Hòa Loan đã tổ chức chương trình kết thúc tháng hoa Mân Côi. Chương trình đại lễ hôm nay gồm bốn phần: rước kiệu trọng thể xung quanh Giáo xứ, dâng hoa Mân...

GP.Bắc Ninh - Giáo xứ Chính Toà lễ Các Thánh 2022

GP.Bắc Ninh - Giáo xứ Chính Toà lễ Các Thánh 2022

Vào lúc 19h00 ngày 30/10/2022, Đức cha Phó Giuse Đỗ Quang Khang, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân giáo xứ Chính Tòa đã long trọng cung nghinh Đức Mẹ kết thúc tháng Mân Côi, với mầu...