GP Bắc Ninh | trang 7

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - 16 thầy vào năm mục vụ 2022-2023

GP.Bắc Ninh - 16 thầy vào năm mục vụ 2022-2023

Sáng sớm ngày 03 tháng 9 năm 2022, đức cha chính giáo phận đã chủ sự thánh lễ khai giảng năm học mới cho lớp mục vụ. Cùng đồng tế trong thánh lễ có cha chủ nhiệm Giuse và cha chánh văn phòng...