GP Bắc Ninh | trang 8

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Bắc Ninh - Lớp mục vụ khai giảng năm học mới

GP.Bắc Ninh - Lớp mục vụ khai giảng năm học mới

TGM Bắc Ninh, ngày 01.9.2023, Thánh lễ khai giảng năm học mới dành cho quý thầy năm Mục vụ đã diễn ra vào lúc 5h30 do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Cùng đồng tế với Đức Cha...