GP.Phát Diệm - Chùm ảnh mừng Chúa Giáng Sinh tại một số nơi trong giáo phận

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Phát Diệm - Chùm ảnh mừng Chúa Giáng Sinh tại một số nơi trong giáo phận

GP.Phát Diệm - Chùm ảnh mừng Chúa Giáng Sinh tại một số nơi trong giáo phận

Tiếp theo phóng sự về Phát Diệm, Ban Truyền thông xin gửi tới quý vị độc giả một số hình ảnh mừng Chúa Giáng Sinh tại Nhà Tĩnh Dưỡng, Cộng đoàn Mến Thánh Giá cũng như một số giáo xứ trong giáo phận. Kính chúc quý vị Mùa Giáng Sinh An Lành.

Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm

Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

Cộng đoàn Mến Thánh Giá- Hướng Đạo

Giáo xứ Phương Thượng

Giáo xứ Hoá Lộc

Giáo xứ Phát Vinh

Giáo xứ Vô Hốt

Giáo xứ Tam Điệp

Giáo xứ Kim Đông

Xem thêm hình

Ctv BTT

 

Tag: