GP.Phát Diệm - Giáo xứ Hướng Đạo mừng 150 năm thành lập

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Phát Diệm - Giáo xứ Hướng Đạo mừng 150 năm thành lập

GP.Phát Diệm - Giáo xứ Hướng Đạo mừng 150 năm thành lập

Sáng nay ngày 16/9, giáo xứ Hướng Đạo hân hoan chào đón Đức TGM Giuse Nguyễn Năng-Giám quản giáo phận về dâng thánh lễ tạ ơn mừng kỉ niệm 150 năm thành lập giáo xứ. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến nguyên Giám mục giáo phận, Cha đại diện Antôn Phan Văn Tự cùng quý Cha trong giáo phận.

Trong bài giảng Đức Tổng hướng ý cộng đoàn hãy mang lấy tâm tình tạ ơn của người ngoại đạo Samaria trong bài Tin mừng mà dâng lời tạ ơn Chúa.  Ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy tạ ơn vì những ơn lành Chúa đã thương ban trong suốt 150 năm qua với biết bao hành trình gian khổ của các vị truyền giáo đã đến đây gieo rắt những hạt giống đức tin trên mảnh đất Hướng Đạo này. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hướng tới hành trình tương lai để xây dựng một Hội thánh hiệp hành qua việc đổi mới đức tin, hoán cải tâm hồn để có được lòng yêu mến Chúa thực sự và gắn bó với Tin mừng của Chúa.

Giáo xứ Hướng Đạo hiện nay có khoảng 2.500 tín hữu nằm trên địa bàn 3 xã: Đồng Hướng, Kim Chính và Quang Thiện. Nhà thờ giáo xứ được xây dựng đầu tiên vào năm 1882 và nhận Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng. Nơi đây, cũng là địa điểm cộng đoàn của các dòng tu: dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, dòng thánh Phaolô thành Chartres.

Sau đây là một vài hình ảnh trong Thánh lễ.

Xem thêm hình

CTV BTT

Tag: