GP.Phát Diệm - Giáo xứ Phát Vinh đón cha tân chính xứ

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Phát Diệm - Giáo xứ Phát Vinh đón cha tân chính xứ

GP.Phát Diệm - Giáo xứ Phát Vinh đón cha tân chính xứ

Trong cơn mưa hồng ân, sáng ngày 29/9 cộng đoàn giáo xứ Phát Vinh vui mừng khi tiếp đón Cha Antôn Đoàn Minh Hải, nguyên chính xứ Hoàng Mai, về làm tân Chính xứ và cha Antôn Nguyễn Thế Anh về làm phó xứ.

Hiệp thông trong Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của Cha Đại diện, quý Cha trong giáo phận, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.  Khởi đầu Thánh lễ, Cha quản hạt Phát Diệm đã công bố văn thư bổ nhiệm của TGM. Sau đó cha tân Chính xứ tuyên xưng đức tin và đọc lời tuyên thệ trung thành với sứ vụ được giao phó và đặt tay lên sách Phúc Âm, nguyện xin Chúa ban ơn chu toàn sứ vụ mới của mình.

Kế đó là các nghi thức diễn nghĩa: cha tân Chính xứ được dẫn đến mở cửa nhà tạm, cúi mình bái thờ và xông hương Mình Thánh Chúa, ngồi ghế chủ tọa và sau cùng là ngồi tòa giải tội. Đây là nghi thức diễn tả vai trò nhiệm vụ của vị chủ chăn giáo xứ. Trong bài giảng, cha Đại diện mời gọi cộng đoàn giáo xứ Phát Vinh tiếp tục cộng tác với cha tân chính xứ và cha phó xứ để xây đắp sự hiệp nhất và phát triển cho giáo xứ.

 

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện ngỏ lời tri ân tới quý đấng bậc và mọi thành phần tham dự đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trong ngày cha tân Chính xứ nhận xứ vụ mới, đồng thời, bày tỏ sự vâng phục đối với vị chủ chăn mới. Cha tân chính xứ cũng đáp lời, tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Tổng, các vị tiền nhiệm đã dựng xây giáo xứ được như ngày hôm nay, đồng thời Ngài cũng cám ơn mọi thành phần tham dự đã hiệp dâng Thánh lễ nhậm sứ vụ này.

Sau đây là một số hình ảnh.

Xem thêm hình

Tag: