GP.Phát Diệm - Niềm vui đến với giáo xứ Vô Hốt và Di Dân

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Phát Diệm - Niềm vui đến với giáo xứ Vô Hốt và Di Dân

GP.Phát Diệm - Niềm vui đến với giáo xứ Vô Hốt và Di Dân

Hòa chung với “mùa chuyển xứ” của giáo phận, sáng ngày 23/9 cộng đoàn 2 giáo xứ Vô Hốt và Di Dân rộn lên niềm vui khó tả khi được đón cha Gioan. B Đỗ Văn Đoan về làm tân Chánh xứ cùng với 2 cha phó Vicent Phạm Văn Thuyết và Matthêu Nguyễn Văn Tuấn.

Về chủ sự Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của Cha đại diện Antôn Phan Văn Tự, quý cha trong giáo phận và đông đảo cộng đoàn của 2 giáo xứ.

Tiết trời hôm nay thật thích hợp với lời ca “hồng ân Chúa như mưa như mưa” như diễn tả tâm tình của mỗi người con trong giáo xứ khi đón niềm vui trọng đại này.

Trước Thánh lễ Cha Tôma Aquinô-Quản hạt Đồng Chưa đã đọc bổ nhiệm thư của Tòa giám mục. Và sau khi tuyên thệ, cha Đại diện  hướng dẫn cha tân Chánh xứ cử hành các nghi thức: trao dây các phép, ngồi vào ghế chủ toạ, nhận chìa khóa mở cửa Nhà tạm, ngồi nơi toà giải tội và xông hương Mình Thánh Chúa để nói lên sứ vụ và vai trò của vị mục tử trong giáo hội.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha tân Chánh xứ ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa, đồng thời Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho sứ vụ mới của mình nơi mảnh đất tông đồ này. Xin Chúa chúc lành cho quý cha trong sứ vụ mới để các Ngài luôn họa lại hình ảnh sống động của Chúa Giê-su giữa trần gian này.

Sau đây là một vài hình ảnh trong Thánh lễ.

Tag: