GP.Phát Diệm - Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đón Cha xứ mới

Đức GiêSu Đã, Đang Và Mãi Mãi Yêu Chúng Ta Cho Đến Cùng

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta"

GP.Phát Diệm - Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đón Cha xứ mới

GP.Phát Diệm - Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đón Cha xứ mới

Sáng ngày 26/9, cha Giuse Trần Văn Khoa đã được cha Đại diện đưa về với Giáo xứ Cồn Thoi để chính thức trở thành vị mục tử mới của cộng đoàn, sau khi cha Phaolô Nguyễn Văn Định vừa được thuyên chuyển về làm chính xứ Hòa Lạc. Cha tân chính xứ Cồn Thoi vừa kết thúc một nhiệm kỳ mục vụ tại giáo xứ Văn Hải và đã đạt được nhiều hoa trái tốt đẹp, để rồi hôm nay, bề trên giáo phận tin tưởng và trao ban cho ngài một sứ vụ mới, một sứ vụ sẽ mang đến nhiều niềm hy vọng nhưng cũng không thiếu những khó khăn thử thách.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn được chứng kiến những nghi thức nhận xứ của cha tân Chính xứ Giuse. Nghi thức trao sứ vụ gồm: giới thiệu cha tân chính xứ, trao thư Bổ nhiệm, lặp lại lời tuyên hứa, trao dây các phép, trao tòa giải tội, trao ghế chủ tọa, chìa khóa nhà chầu. Đó là các hành vi biểu tượng nói lên bổn phận và trách nhiệm của cha tân chính xứ.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình tạ ơn, cha tân Chính xứ đã bày tỏ tâm tình của mình trong sứ vụ mới. Đồng thời, Ngài cũng ngỏ lời với cộng đoàn giáo xứ và bắt tay quý Hội đồng mục vụ để bắt đầu một trang sử mới cho giáo xứ Cồn Thoi. Sau phép lành cuối lễ, quý cha chụp chung tấm hình lưu niệm.

Sau đây là một vài hình ảnh trong Thánh lễ.

Xem thêm hình

Tag: